Hvad lærer du i dette kursus?

Dette kursus er et fortsætterkursus, det forudsætter at du i hvert fald kan de grundlæggende åbne akkorder - akkorder med løse strenge. Du kan så strumme de enkle sange og kender forskellen på de almindeligste taktarter, tredelt takt, todelt takt og firdelt takt og den lidt specielle, men alligevel almindelige seksdelte takt.

Præsentation af fingerspil

Man kan lave meget med strumming og der er adskillige rytmiske muligheder - jeg planlægger et kursus om det - men når man bruger guitaren til ledsagelse af sang, så er der mange muligheder for at komme til at lyde afvekslende, som især ligger i forskellige anslagsformer.

En af disse er fingerspil. Der kan være god grund til i første omgang at undre sig over den betegnelse, vi spiller jo med fingrene, hvad skulle vi ellers? Den skal ses i sammenhæng med, at mange guitarister - især rockguitarister - bruger plektret, når de strummer.

Men det, som har fået betegnelsen fingerspil blandt guitarister, er de samme akkorder som strummes, men strengene anslås en ad gangen, ind imellem to på en gang. Dermed brydes akkorden op i enkelttoner - formen kaldes derfor også brudt akkord blandt keyboardspillere. Den bruges ofte til de stille ballader, da det klæder denne type sange godt.

Præsentation af kurset

I dette kursus lærer du den almindelige rollefordeling mellem fingrene på anslagshånden, hvor tommelen anslår en af de tre dybe strenge - den laver en bas, de tre dybe strenge kaldes ofte basstrenge - og de andre fingre, lillefinger undtaget, anslår en af de tre lyse strenge, almindeligvis pegefinger på 3., langfinger på 2., og ringfinger på 3. streng.

Vi starter i 1. lektion med, at du lærer det såkaldte bas med efterslag, hvor tommelfingeren slår en basstreng an og de tre andre bagefter slår de tre lyse an samtidig. Det er ikke lige en brudt akkord, men den giver øvelsen i fingerstillingen.

Derefter ser vi på fingerspillet i firedelt og todelt takt og så i tredelt takt og seksdelt takt. Efter endnu en variant af den firdelte takts fingerspil får du tip til at udvikle det yderligere.

Når man lærer nye anslag på guitaren som vi gør i dette kursus, så anbefales det at bruge akkorder som du er blevet rutineret i og hvor skiftene går flydende. Sangene i kurset er noteret i D-dur, A-dur og A-mol, da det er de mest almindelige tonearter at starte med på guitaren, men sidst i kurset får du tips til at bruge de i andre tonearter, herunder at vælge den streng tommelfingeren slår an.

Der er nedenfor vedhæftet en oversigt over de åbne akkorder og de tonearter de bruges i til dette kursus, her kan du slå op hvis du ikke kender eller har glemt nogen af akkorderne. Hvis der skulle være nogle akkorder i løbet af kurset, som du aldrig har prøvet før, så tag dig lige tid til at lære dem.

En bemærkning om sangene:

I kurset bliver teknikkerne illustreret med sange, og jeg har så vidt muligt valgt forholdsvis lette sange. Dem du ikke kender kan du høre mig synge på videoerne. Når du skal prøve dem af anbefaler jeg, at du først spiller dem igennem ved at strumme akkorderne for at blive sikre i dem, og så prøver du med det viste fingerspil.

Andre forudsætninger

Betegnelse for anslagshåndens fingre

Jeg bruger i kurset den klassiske betegnelse for anslagshåndens fingre:

p = tommelfinger

i = pegefinger

m = langfinger

a = ringfinger

Husk det ved at sige pima.

Når der ikke bruges tal til dem, så er det for ikke at forveksle med nummerering af det andet på guitaren, der nummereres.

Tablatur

Jeg angiver så anslagene med et tablatur, som er en plan over strengene på guitarens strenge med 6. streng nederst:

Akkordskema

Dette er en måde at notere et akkordforløb ned på, som er meget brugt, og som jeg også vil bruge nogle gange i dette kursus, derfor denne lille forklaring for dem, der ikke har set det før.

Man angiver først taktarten, så takterne med en lodret streg | og mellem disse streger står akkorderne, der spilles. Et eksempel med akkorderne til den gamle dansemelodi Skæve Thorvald

4/4 | D | D | A7 | D | D | D | A7 | D :|
| G | G | G | G | G | D7 | D7 | G :| |

:| betyder gentagelse.

Så vil du have lettere ved at lære akkordforløbet, så du også kan få det til at flyde i alle versene.


Men så er det bare at startet. God fornøjelse.

Slut og fortsæt